Opis objekta

Objekt je delno dostopen. Na vhodu v hišo je visok prag za uporabnike na invalidskem vozičku. V notranjosti se nahajata sprejemni prostor s čakalnico, ter ordinacija. Objekt je dobro osvetljen. V objektu ni slušne zanke.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se je na voljo dovolj prostora za parkiranje.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike,
 • prostori so primerno zvočno izolirani,

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • širina vhodnih vrat ne zadostuje standardu (širina vrat je 86 cm),
 • na vhodu se pojavi prag (2 cm),
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v notranjih prostorih ni dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Slepi in slabovidni:

 • ni večjih pomanjkljivosti.

Gluhi in naglušni:

 • v objekti ni slušne zanke.