Opis objekta

Turistično-informacijski center Postojna se nahaja v prostorih Turističnega društva Postojna. V informacijskem centru obiskovalci dobijo informacije glede ponudbe Postojne in njene okolice.

Objekt je dostopen za gibalno ovirane osebe. Za slepe in slabovidne in gluhe in naglušne pa ni ustreznih prilagoditev.

Prilagoditve

 • Parkirno mesto za invalide je prostorsko najbližje umeščeno k objektu.
 • Tiskani material je razporejen po policah, ki so bolj ali manj dostopne, medtem, ko so digitalne vsebine dostopne za samostojno spremljanje osebam na invalidskih vozičkih.
 • Sanitarije za invalide so locirane ločeno od glavnega dela objekta. Vhod je jasno označen. Velikost in opremljenost sanitarij sta ustrezni.

Pomankljivosti

 

 • Samostojno dostopanje s parkirišča do objekta ovira neutrjena podlaga in previsoki robniki.
 • Fasada objekta je v celoti steklena, tudi glavna vhodna vrata. Prepoznavnost vhoda ob zaprtih vratih je zato problematično, medtem, ko odprta vrata predstavljajo nevarnost zaleta.
 • Steklena površina vrat nima kontrastnih oznak v višini oči.
 • Oznake na glavnem vhodu niso dovolj kontrastne.
 • Informacijski pult je previsok in zato nedostopen osebam na invalidskih vozičkih.
 • Objekt ni opremljen z indukcijsko zanko oziroma drugim sistemom za izboljšanje sluha.
 • Vrata na notranji strani sanitarij niso opremljena z vodoravnim ročajem, ki osebam na invalidskem vozičku omogoča samostojno zapiranje.
 • Problematično je, da sanitarije niso dostopne brez predhodnega prevzema ključa v prostorih TIC.