Opis objekta

Objekt je delno dostopen.
V njem se nahajata dve razpravni dvorani. Umeščeni sta v prvo nadstropje in po notranjosti dostopni preko stopnic. Dvigalo, ki omogoča dostop za gibalno ovirane se nahaja na stranskem vhodu, vendar ni dobro označeno in ne omogoča samostojne uporabe. Na dostopu se pojavi tudi višji prag, ki pa ga je mogoče obvoziti skozi eno izmed dvoran.
Dvorani sta veliki, z zadostno količino manevrskega prostora. V njih so nameščeni monitorji in uporabljena premična oprema, zaradi česar je mesta za gibalno ovirane lahko zagotoviti.
Slušnih zank v objektu ni.
V objektu so prilagojeni sanitarni prostori.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • stranski vstop skozi dvigalo prilagojen za invalidske vozičke,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v dvorani so premični stoli,
 • v objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori.

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • gumbi v dvigalu so reliefni,
 • robovi stopnišč so kontrastno označeni,
 • visok prag na dostopu skozi dvigalo je kontrastno označen.

Gluhi in naglušni:

 • storitev zagotavlja tolmača za znakovni jezik,
 • prostori so primerno zvočno izolirani.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • dostopen stranski vhod ni označen.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt ni jasno razpoznaven,
 • objekt ni povsod primerno osvetljen.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko,
 • dvorani nista opremljeni s slušno zanko.