Opis objekta

Objekt je dobro dostopen. Glavni vhod v objekt je nekoliko dvignjen od parkirišča in je dostopen preko zunanjih stopnic in preko ustrezne klančine. Aerodium nudi simulacijo letenja v vertikalnem vetrovniku in se nahaja v prvem nadstropju objekta dostopnem tudi z dvigalom. Tu so tudi učilnica, garderoba, sprejemni pult in prilagojen sanitarni prostor, kjer je dovolj manevrskega prostora. Za osebe z oslabljenimi udi nudijo posebno prilagojene opornice za lebdenje v zraku.
Osvetlitev prostorov je ustreza, a zaradi več steklenih površin pride do bleščanja.
Iz pritličja se skozi steklena vrata vstopa v bar z dovolj manevrskega prostora.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • klančina je ustrezno izvedena in omogoča samostojno uporabo,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu so pripomočki (posebne opornice) za uporabnike invalidskih vozičkov,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori. 

Slepi in slabovidni:

 • v prvem nadstropju se sprejemni pult nahaja v neposredni bližini vhoda.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • glavna vhodna vrata so težka.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt ni jasno razpoznaven,
 • vhod v objekt ni primerno označen, 
 • steklena vrata niso kontrastno označena,
 • zasteklitev v vetrovniku je odsevna in bleščeča,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • prostori niso primerno zvočno izolirani, da bi bila omogočena ustrezna komunikacija.